Kontakt oss for tilbud på introduksjonstime.

Kjelleretasje kan være uegnet for boligformål

Kjelleretasje kan være uegnet for boligformål
Thorleif G. Bruland

Kjelleretasje kan være uegnet for boligformål

Sterkt press i boligmarkedet og dyre eiendomspriser har gjort at kjellerarealer nå tas i bruk til boligformål. Ofte kan utleie av underetasjen gi gode leieinntekter og være et fint alternativ for boligsøkende. Mange ser også på utleie som et alternativ for å få dekket deler av rentekostnadene når man skal kjøpe bolig.

Ved behandling av tvister knyttet til fast eiendom er det viktig å ha avklart årsaken til at et problem oppstår. Advokatene innhenter råd fra tekniske eksperter. Ofte er det flere årsaker til fuktinnsig som virker sammen. Kunnskap om husets historikk er viktig for å kunne finne årsaker og løsninger på problemene. Når det foreligger en tvist er det ikke alltid like lett å få eierskifteforsikringsselskapet eller tidligere eier i tale for å få avklart historikken.

For leietaker er det vanskelig å tvinge frem tiltak fra utleiers side. Dårlig inneklima, fukt og sopp kan være grunner til å heve leiekontrakten. Skal man kjøpe bolig og har planer om å leie ut kjellerareal til boligformål er det viktig å gjøre en grundig befaring og å innhente teknisk bistand på forhånd.

Ikke alle kjellere er like egnet for boligformål. I mange kjellere er det problemer med fukt, sopp og råte. Inneklimaet kan være helseskadelig. Dette er det ikke alltid enkelt å oppdage når man kommer på visning. Underetasjen kan være nymalt, vegger tildekket med skap eller panel som skjuler fuktinnsig. Fuktproblemer kan vise seg på ulik måte gjennom året. Problemene knyttet til fuktinnsig fra grunnen forsterkes gjerne i forbindelse med kraftig nedbør.

At et areal er byggemeldt, og godkjent til bruk som bolig, er ingen garanti for at det er trygt å bo der.

I eldre bygninger er arealene i kjelleren vanligvis ikke beregnet til bruk som boligareal. Løsningene som ble valgt var kun tilpasset bruk for oppbevaring, fyrrom mv.

Nedenfor beskrives noen av årsakene til fuktinnsig i kjeller og hva man bør være spesielt oppmerksom på:

Det første en kan se etter ved fuktproblem i kjeller er hvorvidt takrennevann er ledet bort fra huset. Takrennevann bør ledes så langt bort fra grunnmuren som mulig. En årsak til fuktproblem kan være at rørene som fører takrennevann bort har blitt tette.

Man må vurdere om terrenget rundt boligen er bygget opp, slik at overflatevann renner bort fra huset og ikke inn mot grunnmur.

Tilstanden på dreneringen som ligger under bakkenivå er også viktig. De fleste hus er bygget med dreneringsrør under grunnmuren slik at vann ledes i rør bort fra kjelleren. Eldre hus har ofte rør i tegl, mens nyere boliger har større svarte drensrør med slisser slik at vannet renner inn i rørene. Drensrørene kan også gå tett. Tekniske eksperter anslår at man ved problemer med fuktinnsig må vurdere å legge ny drenering når denne er eldre enn 20-30 år.

Spesielt i eldre bygninger er det vanlig med problemer knyttet til drenering og drensrør. Når huset er bygget på fjell er det vanskelig å legge drensrør under grunnmuren. Man hadde heller ikke de mulighetene til å sprenge bort fjell som vi har i dag. Fjellformasjoner under bakken kan også lede vann tilbake til grunnmuren.

På moderne hus finner man platonpapp montert inn mot grunnmuren med en tetningslist på toppen. Platonpappen i seg selv er ikke noen garanti for at grunnmur og gulv i kjeller er tette.

Noen steder er det kun den øverste delen av grunnmuren som er påmontert platonpapp.

Selv om dreneringen er god nok og overflatevann i tillegg ledes bort fra bygningen vil man kunne oppleve fuktproblem knyttet til grunnvann og kapilært oppsug. Gamle grunnmurer trekker fuktighet opp fra grunnen og inn i bygningen. Tegn på kapilært oppsug er saltutslag, sopplukt og høy fuktighet. Problemer med oppsug av vann leder til fukt ikke bare i ytterveggene, men også i innvendige bærevegger i kjellere. Fuktighet kan også trekke opp gjennom gulvet i kjelleren.

Det finnes ulike løsninger på fuktproblem i kjeller, men mange av disse løsningene er dyre.

Det er også viktig å være oppmerksom på ventilasjonsproblemer som gjerne står i nær sammenheng med fuktproblem. Dersom man skal kjøpe eller leie en bolig er det viktig å være obs på at boligen er skikkelig ventilert. Det må være mulig å lufte ved å åpne vinduer, og det må også være annen form for utlufting slik at man unngår dårlig inneklima. Baderom krever egen ventilasjonsløsning. Jo mer problem med fuktinnsig, jo større er behovet for god ventilasjon.

En annen problemstilling er radon. Dette er stråling fra steinmasser i grunnen. Underetasjen er alltid mest utsatt. Graden av radon avhenger av grunnforholdene under bygget og hva slags type steinmasser som er brukt til etterfylling rundt grunnmuren. Det finnes ulike tiltak for å redusere stråling.

Nylige artikler

Trenger du juridiske råd?

Forespør om en samtale
Forespør en samtale