Kontakt oss for tilbud på introduksjonstime.

Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt
Tove Kristin Farstad

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som skal gjelde dersom man en gang i fremtiden blir ute av stand til å ivareta egne interesser. Gjennom fullmakten utpeker man en bestemt person til å ivareta ens interesser når man ikke kan gjøre dette selv. Bruk av fremtidsfullmakt er et alternativ til at Statsforvalteren (Vergemålsavdelingen) oppnevner en verge.

Dersom du oppretter en fremtidsfullmakt er det du som er fullmaktsgiver. Tryggheten om at man kan velge den eller de man står nærmest og stoler på, gir de fleste en ekstra trygghet. Det vanligste er at ektefelle eller barn settes inn som fullmektiger. Man kan også velge en annen person som man kjenner godt og har tillit til.

Ved opprettelsen av fremtidsfullmakten kreves det at man er ved sine fulle fem. Juridisk kalles dette, «ha samtykkekompetanse». Det er både yngre og eldre personer som oppretter fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt kan benyttes når den som har avgitt fullmakten midlertidig ikke er i stand til å ivareta sine interesser, som ved alvorlig forbigående sykdom, og når sykdommen er varig.

Den viktigste grunnen til å opprette en fremtidsfullmakt er at man gjør det enklere for pårørende å hjelpe til dersom man blir alvorlig syk eller dement.

Den som er fullmektig i henhold til fremtidsfullmakten vil f.eks. kunne søke om hjemmehjelp eller hjemmesykepleie, betale regninger eller ordne med praktiske gjøremål. Man unngår en diskusjon om hvem som skal være verge og papirarbeid i forbindelse med oppnevning dersom man utarbeider en fremtidsfullmakt.

Fremtidsfullmakt er spesielt viktig dersom man er enslig eller samboer.Det er også en fordel for ektefeller.

I noen tilfeller krever tredjeparter at fremtidsfullmaktens skal være stadfestet av Statsforvalteren. F.eks. krever Kartverket at fremtidsfullmaktens ikrafttredelse skal være stadfestet av Statsforvalteren. En søknad om stadfestelse har en viss saksbehandlingstid så det er en fordel å søke så snart man er klar over behovet. Ved godkjennelse mottar man en attest, og i tillegg blir fullmakten og stadfestelsen av denne tinglyst i aktuelle registrere.

Vi har lang erfaring med opprettelse av fremtidsfullmakter og kan tilpasse fremtidsfullmakten dine ønsker og behov.

Nylige artikler

Trenger du juridiske råd?

Forespør om en samtale
Forespør en samtale