Kontakt oss for tilbud på introduksjonstime.

Thorleif G. Bruland

Advokat, Siviløkonom, MBA
Arv og Skifte
Fast Eiendom
Arbeidsrett
Advokat@bruland.no9208912522535322

Thorleif G. Bruland startet egen advokatpraksis i 1997. Han har omfattende erfaring med tvisteløsning innenfor områdene eiendomsrett, arv/skifte og arbeidsrett.

Han arbeider særlig med:

  • Løpende bistand og rådgivning innenfor arverett og i kontraktsforhold
  • Utenomrettslig tvisteløsning – herunder forhandlinger og meklinger
  • Domstolsbehandling av sivile tvister

Bruland bistår både privatepersoner og bedrifter i saker av ulik størrelse. I eiendomssaker har han erfaring med å bistå både byggherrer, entreprenører, arkitekter, håndverkere og byggeledere. Han representerer både arbeidsgivere og arbeidstakere i tvister som gjelder arbeidsforhold.

Han bistår klienter i forliksforhandlinger, utenomrettslige meklinger og rettsmeklinger. 


Utdanning og erfaring

2021–

Advokatfirmaet Bruland og Farstad AS

1997-2021

Advokaten, Thorleif G. Bruland

2006 

Voldgiftsdommerutdanning

Advokatforeningen/Advokatsamfundet.

1997-1999

Master of Business Administration

Norges Handelshøyskole

1995-1997

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Vaagen og Westly AS (Advokatforum)

1992-1995

Pasientombud/Juridisk rådgiver

Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke

1992

Førstekonsulent i Barne- og familiedepartmentet

1991

Juridisk konsulent i Forbrukerrådet.

1987-1990

Cand Jur, Universitet i Oslo

1986-1987

Finanskonsulent, AS Nevi Finans

1983-1986

Bachelor of Business Administration

(Siviløkonom)

Hofstra University, New York

1986

Pacific Asian Managment Institute, Certificate of Asian Business

Trenger du juridiske råd?

Forespør om en samtale
Forespør en samtale